2021 | február | 09

Játékszabályzat – All You Need is Love… nyereményjáték

Írta: Viki

A Best Beauty Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond utca 4 9/34, Cégjegyzékszám: 07-09-025977, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg, 2021. 02.10. 9:00 és 2021.02.14. 23:59 között a „bestlashespro_official” és “bestbrowspro_hungary” elnevezésű Instagram oldalakon.

2) A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki 18. életévét betöltötte, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, és a játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval rendelkezik. A játékra jelentkezőknek saját nevükre és/vagy vállalkozásuk nevére regisztrált Instagram fiókkal kell rendelkezniük. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

A játékban való részvétel önkéntes. A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzatot.

3) A játék időtartama

A játék 2021. 02.10. 9:00 és 2021.02.14. 23:59 között tart.

4) A Játék leírása

  1. A Játék felülete a bestlashespro_official Instagram oldal ( https://www.instagram.com/bestlashespro_official/), a bestbrowspro_hungary Instagram oldal (https://instagram.com/bestbrowspro_hungary)  illetve a játékosok saját Instagram oldala.
  2. A Játékosok feladata, hogy kövessék a bestlashespro_official  illetve bestbrowspro_hungary oldalt, és a Játékban résztvevő posztkép alatt, kommentben válaszoljanak a posztban feltett kérdésre és megjelöljék egy olyan ismerősüket, akivel közösen szeretnének nyerni.

Minden játékos egy poszt alatt egy alkalommal kommentelhet. Amennyiben kommentjeivel zavaró tevékenységet fejt ki (spam, flood), kommentjei törlésre kerülnek, és a játékból kizárásra kerül.

A Játék lezárultát követően sorsolással választjuk ki azt az 1 nyertest – és 1 pótnyertest -, aki nyereményben részesül.

  1. A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsolunk ki. A kisorsolt szerencsés által kommentált megfejtést minden esetben manuálisan is ellenőrizzük.

5) A nyereményjáték díja:

A nyereményjáték végén 3-3 páros 1- 1 db csomagot nyer, az alábbi tartalommal:

Best Lashes Pro csomag

Stylist csomag:
– 1 db 6 soros Matte Glossy M 0.07
– 1 db Prémium Bright Pro 1g ragasztó
– 1 db Speed Up kötésgyorsító folyadék
– 1 db Primer zsírtalanító folyadék 

Otthoni csomag:
– 1 pumpás habosító flakon
– 5 tasak sampon koncentrátum
-1 db Lash Extenstion Friendly 100 ml sminklemosó
– Sampon ecset
– Prémium szempillafésű 

Best Brows Pro csomag

Stylist csomag:⁠
– 1 db Best Brows Pro henna Vörösesbarna szín⁠
– 1 db Best Brows Pro henna Csokibarna szín⁠
– 1 db Best Brows Pro Aktivátor folyadék⁠
– 1 db Best Brows Pro ProPeel hámlasztó folyadék⁠
– 1 db Best Brows Pro fehér előrajzoló ceruza⁠

Otthoni csomag:⁠
– 1 db Best Brows Pro Vitamin Shot⁠
– 1 db Best Brows Pro szemöldök fixáló zselé választható színben⁠
-1 db Best Brows Pro sminklemosó 100 ml⁠

6) A nyertes megállapítása

A nyereményjáték végén (2021.01.14) az az egy Játékos lehet jogosult az 5. pontban meghatározott nyereményre, aki a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelően részt vett a Játékban.

A fenti feltételnek megfelelt Játékosok közül a Szervező sorsolással választja ki a nyertest, aki megnyerheti az 5. pontban meghatározott nyereményt.

Sorsolás időpontja: 2021.02.15.

A sorsolás véletlenszerűen, számítógéppel történik, melynek során 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Játékosok elfogadják, hogy a nyertesek meghatározására kizárólag a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása az adott nyereményjáték lezárultát követően történik.

A nyertesek megállapításánál a Szervező 1 nyertest és 1 tartaléknyertest választ ki. Amennyiben a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépnie, vagy a nyertes kizárásra kerül a játékból, a Szervező a tartaléknyertes-sorsolás sorrendjében következő tartaléknyertest hirdeti meg a nyereményjáték nyertesének.

7) A nyertes értesítése

A nyertes megállapítását követően, legkésőbb 10 napon belül, a Szervező a Best Lashes Pro official illetve bestbrowspro_hungary Instagram oldalán a játék alatt kommentben teszi közzé a nyertes vagy tartaléknyertes nevét, melyhez a játékban résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

A nyerteseknek az értesítést követő 10 napon belül jelentkezniük kell a Szervezőnél a Best Lashes Pro official illetve bestbrowspro_hungary Instagram oldalon privát üzenetben, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek.

A kisorsolt nyertestől minden esetben visszaigazoló Instagram üzenetet várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 10 napon belül. A privát üzenetnek tartalmaznia kell a nyertesek nevét, telefonszámát és címét, melyen keresztül a nyereményt eljuttatjuk hozzá.

A tartaléknyertest legkésőbb a nyertes értesítését követő 12 napon belül értesítjük a Best Lashes Pro official illetve bestbrowspro_hungary Instagram oldalon. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztette, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosult.

A nyereményt a Szervező a nyertes által megadott címre , futárszolgálat megbízásával juttatja el a nyertesnek, melyre a nyertesek kihirdetését követően 90 nap áll rendelkezésre. Sikertelenség esetén telefonon vesszük fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy egyeztessünk a nyereményt illetően. Ha 10 napon belül a nyertes nem elérhető, akkor a nyereménytől elesik. A kézbesítésért a Szervező a felelősséget kizárja. 

8) A Játékból való kizárás, illetve a részvétel önkéntes visszavonása

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a feltöltött kép törlésével vagy a privát üzenetben küldött leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt.

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik jelen Játékszabályzatot bármilyen módon megszegik.

10) A nyeremények adózása

A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertesek által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

11) Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba illetve további felhasználásra nem kerülnek, a Szervező kizárólag jelen játék céljából kezeli őket.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek.

Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@bestlashespro.hu. A Játékos ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 7. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

13) Felelősség kizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

14) Egyéb

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre.

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.

Jelen promóció nem a Facebook, illetve Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket a Játékos megad a játékban, nem a Facebook, illetve Instagram, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A Facebook, illetve Instagram semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, illetve nem működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, nem követi nyomon.

A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook, illetve Instagram által történik.

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A játékszabályzat a Best Beauty Kft. weboldalán érhető el.

2021.02.10.

Weboldalunk sütiket használ. Miért?
Elfogad